GREYCORTEX Mendel

V prípade, že potrebujete pomôcť s akýmkoľvek aspektom spojeným s prevádzkou systému naši odborníci sú tu pre Vás.

Ponúkané služby

Spoločnosť Beset poskytuje pre GREYCORTEX Mendel nasledujúce služby:

Konzultačné služby

Konzultačné služby vám umožnia lepšie a rýchlejšie vrátiť vaše náklady pri nasadzovaní alebo následnej prevádzke systému GREYCORTEX Mendel:

 • znížením nákladov na opravu problému alebo nájdenie riešenia, ktoré vaši zamestnanci budú hľadať týždeň, náš konzultant vyrieši v priebehu niekoľkých minút až hodín
 • ušetrením času a prostriedkov pri potrebe rýchlej reakcie
 • navrhnutím vhodného postupu implementácie hneď od začiatku
 • prispôsobením systému GREYCORTEX aj po nasadení na základe nových potrieb a požiadaviek
 • optimalizáciou riešenia GREYCORTEX Mendel
 • vyriešením problémov s výkonom
 • prispôsobením výstupných reportov požiadavkám zákazníka

Možnosti využitia konzultačných služieb:

 • telefonicky alebo e-mailom
 • priamo u zákazníka
 • vzdialeným pripojením

Výhody využitia konzultačných služieb:

 • platíte iba v prípade potreby
 • rýchlejšie riešenie incidentov a kritických hrozieb
 • vhodné aj pre zákazníkov, ktorý nemajú podpísanú servisnú zmluvu
 • naši konzultanti majú skúsenosti od iných zákazníkov

Služby podpory prevádzky

Prevádzka každého systému je len tak efektívna, aké vstupy a výstupy do systému vložíme a dostaneme späť. Toto si s plnej miere v spoločnosti Beset uvedomujeme, a preto ponúkame zákazníkom služby podpory prevádzky tak, aby zo systému GREYCORTEX Mendel vyťažili maximum. Či už ide o riešenie krátkodobého výpadku systému, potreby úpravy reportu pre potreby vedúcich pracovníkov, základné preškolenie, s týmto všetkým a ešte omnoho viac sa v rámci podpory prevádzky môžu obrátiť vaši zamestnanci na nás s tým, aby ste systém GREYCORTEX Mendel mohli prevádzkovať efektívne a s fixnými nákladmi na údržbu.

Hlavné výhody služieb podpory prevádzky:

 • Fixné náklady na prevádzku, neplatíte nič navyše
 • Prispôsobený model podpory presne podľa zákazníkových potrieb
 • Komplexná údržba systému
 • Aktualizácia na novšie verzie v rámci podpory
 • Garantovaná doba odozvy v rámci zmluvy
 • Integračné služby v rámci zmluvy
 • Konzultačné služby v rámci zmluvy
 • Prednostné riešenie nahlásených problémov a požiadaviek
 • Telefonická, alebo e-mailová podpora v rámci podpory prevádzky
 • Nižšia cena doplnkových konzultácií nad rámec zmluvy
Beset