Služby a riešenia

Ako Incident vnímame všetko, čo môže narušiť alebo ohroziť informačnú bezpečnosť a funkčnosť IT systémov a zariadení

Beset CIRT

CIRT – Cyber Incident Response Team

Taktiež známy ako „počítačový tím pre reakciu na incidenty“ je zodpovedný za riešenie narušení bezpečnosti, vírusov a ďalších potenciálne katastrofických udalostí v podnikoch, ktoré čelia významným bezpečnostným rizikám. Beset CIRT.sk vznikol na základe potrieb informovať organizácie a spoločnosti, ale aj jednotlivcov o bezpečnostných zraniteľnostiach a incidentoch. Našim cieľom je včas upozorniť na bezpečnostné riziká a ukázať možné riešenia. Ako Incident vnímame všetko, čo môže narušiť alebo ohroziť informačnú bezpečnosť a funkčnosť IT systémov a zariadení.

Informácie pochádzajú z overených zdrojov, prípadne vlastných bezpečnostných analýz a postupov.
Beset CIRT neručí za vzniknuté problémy, ktoré by mohli vzniknúť na základe článkov počas inštalácií opráv a aktualizácií.

Aktuálne odkazy na najnovšie incidenty IT systémov nájdete na Beset CIRT Team

Beset