O nás

Už 30 rokov sme tu pre vás

História spoločnosti

1992

Budovanie pobočiek na Slovensku

Vplyvom rozdelenia Československa sa koncom roka začalo budovať zastúpenie spoločnosti na Slovensku pod názvom ICL Slovakia s pobočkami v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach.

1993

Zápis v OR SR

Dňa 13.4.1993 bol vykonaný zápis spoločnosti do Obchodného registra pod názvom ICL Slovakia, spol. s r.o.

1994

Prvý certifikát ISO 9001 v IT, prvý PHARE projekt

Ako prvá IT spoločnosť na Slovensku získavame certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, realizácia prvého PHARE projektu na dodávku hardvéru.

1995

Nové projekty PHARE

Pokračujeme v realizácii PHARE projektov na dodávku hardvéru, vývoj softvéru, konzultácií a školení.

1996

Komplexný IS pre MO SR

Okrem realizácie PHARE projektov na dodávku hardvéru, vývoj softvéru, konzultácií a školení, stali sme sa víťazom verejnej súťaže na dodávku Komplexného ekonomického informačného systému pre Ministerstvo obrany SR.

1997

Rozšírenie portfólia o ERP

Pokračujeme v realizácii PHARE projektov a začíname s prvými implementáciami podnikového ERP systému MAX do výrobných podnikov po celej Slovenskej republike.

1998

Komplexný IS pre SZP

Sme stabilný dodávateľ vo PHARE projektoch a víťazíme vo verejnej súťaži na dodávku Komplexného informačného systému pre Spoločnú zdravotnú poisťovňu.

1999-2001

PHARE, MAX a vývoj softvéru

Výrazný nárast objemu PHARE projektov na dodávku hardvéru, vývoj softvéru, konzultácií a školení, sme súčasťou tvorby informačného systému pre certifikovanie osobných údajov a školení, nové implementácie ERP systému MAX vo výrobných podnikoch, vývoj a implementácia softvéru na mieru.

2002

Zmena názvu, sťahovanie pobočky

Zmenili sme názov na Fujitsu Services a presťahovali pobočku v Bratislave z Panenskej ulice na Jeleniu. Zdvojnásobili sme objem realizácie PHARE projektov na dodávku hardvéru, vývoj softvéru, konzultácií a školení, zahájili sme vývoj a implementáciu softvéru pre výber daňových subjektov na daňovú kontrolu a vývoj systému na výkon daňovej kontroly pre Daňový úrad SR. Úspech vo verejnom obstarávaní na dodávku Komplexného informačného systému pre Trenčiansky samosprávny kraj.

2003

Predzvesť zmeny majiteľa

Materská spoločnosť Fujitsu opúšťa trh vo východnej Európe a prebiehajú rokovania o zmene majiteľa. Pokračujeme v realizácii PHARE projektov na dodávku hardvéru, vývoj softvéru, konzultácií a školení.

2004

Zmena majiteľa a názvu

Zmena vlastníckych vzťahov a názvu spoločnosti, majiteľom sa stáva slovenský subjekt, dňa 13.4.2004 sa vykonal zápis spoločnosti do Obchodného registra pod novým názvom Beset, spol. s r.o. Získavame Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pre stupeň utajenia „Dôverné“ vydaného Národným bezpečnostným úradom SR.

2005

Certifikát ISO 27001

Získavame certifikát informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001, stávame sa partnerom SAP pre podnikový informačný systém SAP Business One, rušíme pobočku v Košiciach, kontinuita a stratégia spoločnosti zostávajú nezmenené.

2006

Zmena stratégie a smerovania

Z dodávateľa hardvéru sa definitívne meníme na systémového integrátora s orientáciou na vývoj, implementáciu, dodávku a podporu informačných systémov.

2007

Certifikát ISO 14001

Získavame certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 140001.

2009

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti

Získavame Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pre vyšší stupeň utajenia „Tajné“ vydaného Národným bezpečnostným úradom SR.

2015

Spôsobilosť vykonávať výskum a vývoj

Spoločnosť sa zameriava na nové trendy a pokrokové postupy. Spolupráca s vedeckými organizáciami vyústila do získania osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

2017

Certifikát ISO 20000

Rozširujeme rodinu certifikátov o certifikát systému manažmentu IT služieb podľa ISO 20000, po úspechu vo verejnom obstarávaní sa stávame dodávateľom Nemocničného informačného systému pre Trenčiansky samosprávny kraj.

2019

Spolupráca s vedeckými organizáciami

Spolupráca s vedeckými organizáciami úspešne napreduje, rozširujeme poskytovanie služieb v oblasti informačnej bezpečnosti a sme stabilným poskytovateľom IT služieb na vysokej úrovni pre všetky organizácie.

2020

Rok v znamení pandémie a kontinuity spoločnosti

Ďalší projekt v spolupráci s vedeckými organizáciami, rýchle prispôsobenie sa náročným spoločenským a ekonomickým podmienkam, aj naďalej zostávame spoľahlivým IT partnerom.

2021

Spolupráca s Leteckou fakultou TUKE

Cieľom projektu je spracovať návrh inovovaného SW nástroja pre analýzu siete v špecifickej prevádzke letových prevádzkových služieb.

2023

30. výročie založenia firmy

30 rokov sme stabilným a skúseným poskytovateľom IT produktov a služieb.

Beset