Referencie

Našimi zákazníkmi sú významné organizácie z rôznych odvetví súkromného a verejného sektora

Referencie

Verejný sektor:

 • Colná správa SR
 • Detská fakultná nemocnica Bratislava
 • Fakulta manažmentu UK
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava
 • Finančná správa SR
 • Generálny štáb armády SR
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Mesto Trenčianske Teplice
 • Mincovňa Kremnica, š. p.
 • Ministerstvo obrany SR
 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR
 • Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Ministerstvo vnútra SR – Prezídium policajného zboru
 • Ministerstvo vnútra SR – Sekcia verejnej správy
 • Národná rada SR
 • Nemocnica s poliklinikou Myjava
 • Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
 • Okresný úrad Bratislava I.
 • Okresný úrad Bratislava II.
 • Register trestov SR
 • Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava
 • Štatistický úrad SR
 • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Úrad daňového preverovania, Banská Bystrica
 • Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa

Súkromný sektor:

V súkromnom sektore sme úspešne navrhli a implementovali podnikové riešenia pre viac ako 50 spoločností.

Medzi našich zákazníkov patrí široká škála podnikov zaoberajúcich sa výrobou:

 • naftových motorov
 • hliníkových rebríkov
 • sklenených polotovarov pre výrobu svetelných zdrojov
 • televíznych prijímačov
 • vykurovacích a varných zariadení
 • obrábacích strojov
 • oceľových profilov
 • plastov
 • profesionálnych pokladničných systémov

Distribučné spoločnosti zamerané na:

 • vykurovacie systémy
 • plastové komponenty pre automobilový priemysel
 • pneumatiky a disky
 • chemicko technologické produkty
 • stavebné materiály
 • profesionálne technológie pre obraz, zvuk a video
 • elektronické komponenty
 • priemyselné armatúry

Obchodné spoločnosti poskytujúce služby v oblasti:

 • bankový sektor
 • reklama
 • integrované odborné služby
 • risk manažment
 • finančný a operatívny lízing
 • servis a údržba koľajových vozidiel
 • údržba a oprava potrubných systémov a tlakových nádob na prepravu a rozvody plynných a kvapalných médií
 • mechanizácia prác vo vinohrade
Logo - Infor Logo - Microsoft Logo - Oracle Logo - SAP Logo - Slovak Telekom

Beset