O nás

Beset je dlhoročný poskytovateľ IT produktov a služieb

Informácie o spoločnosti

Kto sme

Beset je už 30 rokov spoľahlivým a významným poskytovateľom IT produktov a služieb. Ako systémový integrátor dodávame komplexné riešenia informačných technológií na báze štandardných produktov, ale v prevažnej miere poskytujeme riešenia na mieru, vyvinuté podľa požiadaviek zákazníka. Realizujeme projekty v rôznych odvetviach pre súkromnú aj verejnú sféru.

Čo robíme

Svojim zákazníkom ponúkame riešenia z oblasti IT infraštruktúry, informačnej bezpečnosti, riadenia IT služieb a vývoja softvéru na mieru od analýzy, návrhu, realizácie až po údržbu dodaných softvérových a hardvérových riešení.

Už od roku 1993 prinášame svojim zákazníkom komplexné profesionálne riešenia, kvalitné služby, spoľahlivosť, pohotovosť, vysokú úroveň implementácie informačných systémov a následnú starostlivosť o informačný systém ako celok.

História

História spoločnosti je bohatá a od svojho vzniku sa prispôsobovala požiadavkám a podmienkam trhu. Na IT trh vstúpila a vystupovala pod názvom ICL Slovakia od roku 1993 až do roku 2002. Potom pod názvom Fujitsu Services pôsobila do roku 2004, kedy prišlo k zmene názvu na Beset a majiteľom sa stal slovenský subjekt.

Certifikáty, osvedčenia, potvrdenia

Máme vybudovaný Integrovaný manažérsky systém. Ako vôbec prvá IT spoločnosť na Slovensku sme v apríli 1994 získali certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Postupne v roku 2005 pribudol certifikát informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001 a v roku 2007 bol úspešne obhájený aj certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001. V roku 2017 spoločnosť rozšírila skupinu certifikátov o systém manažmentu služieb IT a úspešné obhájila certifikáciu podľa normy ISO 20000.

Pre potreby oboznamovania sa s utajovanou skutočnosťou sme držiteľom Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti pre stupeň utajenia „Dôverné“ vydaného Národným bezpečnostným úradom SR.

V posledných rokoch sa smerovanie spoločnosti uberalo aj cestou aktívnej účasti a pôsobenia v projektoch zameraných na vedu a výskum. Spájame expertov z akademickej oblasti a súkromného sektora s cieľom spojiť vedomosti a skúsenosti pre výzvy v oblasti informačných technológií. Naše úsilie bolo spečatené Osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Všetky uvedené certifikáty každý rok úspešne obhajujeme, čím súčasným aj potenciálnym zákazníkom a partnerom poskytujeme záruku, že získané informácie sú spoľahlivo chránené a dodávané produkty a služby v sebe zahŕňajú potrebné zásady a parametre ochrany spracovávaných údajov. Sme preukázateľne schopní ponúknuť a zabezpečiť produkty a služby na tej najvyššej úrovni v oblasti kvality, bezpečnosti a informačnej ochrany, navyše v súlade so zásadami ochrany životného prostredia.

Prečo Beset

Svoje ciele sa snažíme dosiahnuť prostredníctvom kvalifikovaných a skúsených programátorov, profesionálneho manažmentu, výberom kvalitných pracovníkov a pomocou know-how na vytváranie a zavádzanie systémov akéhokoľvek rozsahu pre rôzne odvetvia v súkromnom a verejnom sektore.

Beset