O nás

Spokojnosť zákazníka je na prvom mieste

Integrovaný manažérsky systém

Neprispôsobujeme sa iba podmienkam a požiadavkám trhu, ale neustále sa snažíme zlepšovať kvalitu dodávaných riešení a poskytovaných služieb. Spokojnosť zákazníka je u nás na prvom mieste a postupne krok za krokom sme vybudovali Integrovaný Manažérsky Systém (IMS) pre systém manažérstva kvality, systém manažérstva informačnej bezpečnosti, systém manažmentu IT služieb a systém environmentálneho manažérstva podľa medzinárodných štandardov:

  • EN ISO 9001 Systém manažérstva kvality
  • ISO/IEC 27001 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
  • ISO/IEC 20000 Systém manažérstva IT služieb
  • EN ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva

Všetky spomínané certifikáty každoročne obhajujeme na externých auditoch vykonávaných certifikovanými audítorskými spoločnosťami. To zaručuje kontinuálne udržiavanie systémového prístupu a optimalizáciu všetkých činností a procesov spoločnosti pri poskytovaní produktov a služieb. Cieľom je porozumieť potrebám zákazníka a splniť ich požiadavky a poskytovať služby na tej najvyššej úrovni v oblasti kvality, bezpečnosti a informačnej ochrany v súlade so zásadami ochrany životného prostredia.

Politika spoločnosti

Pomôžeme aj vám

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti zavádzania a zabezpečovania systémov manažérstva ponúkame možnosť zavedenia systémov manažérstva alebo integrácie už zavedených systémov manažérstva do jedného celku.

Sme schopní poskytnúť služby v oblasti zavedenia, zabezpečovanie a optimalizácie týchto systémov manažérstva:

  • Systém manažérstva kvality (EN ISO 9001)
  • Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISO/IEC 27001)
  • Systém manažérstva IT služieb (ISO/IEC 20000)
  • Systém environmentálneho manažérstva (EN ISO 14001)
Beset