Služby a riešenia

Sme spoľahlivý partner pre región strednej a východnej Európy

Kooperačný profil

Prečo Beset

Beset ako spoľahlivý partner s dlhoročnými skúsenosťami a viac ako 40 členným vývojovým tímom je ideálnym partnerom v rámci regiónu strednej a východnej Európy. Našou hlavnou činnosťou je vývoj softvéru na mieru, informačná bezpečnosť a systémová integrácia pre súkromný a verejný sektor.

V snahe preniknúť a rozšíriť naše pôsobenie do krajín Európskej únie hľadáme nových potenciálnych partnerov pre spoluprácu v oblasti IT projektov, projektov EÚ, projektov výskumu a vývoja a projektov IPA v rámci celej EÚ. Máme bohaté skúsenosti s projektmi EÚ a taktiež s projektmi programu Horizon 2020.

Úspešné projekty

 • Systémy pre odhaľovanie daňových podvodov
 • Systémy zdravotného poistenia
 • Cyber security – úspešná implementácia GREYCORTEX Mendel
 • Zavádzanie a implementácia manažérskych systémov kvality a informačnej bezpečnosti
 • ERP a MRP systémy, Industry 4.0
 • Vedecko-výskumné projekty

Oblasti pôsobenia

 • Štúdie uskutočniteľnosti / Feasibility study – analýza a návrh
 • Software proof of concept
 • Vývoj softvéru na mieru, jeho implementácia, podpora a údržba
 • Analýza, vývoj, implementácia a podpora prevádzky informačných systémov na mieru
 • Riešenie vedecko-výskumných projektov zameraných na aplikovaný výskum
 • Konzultácie a riešenia v oblasti bezpečnosti informácií

Certifikáty

 • Certifikát spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Certifikát na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami EU pre stupeň utajenia EU Dôverné, vydaný Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky
 • Certifikát systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001
 • Certifikát systému manažmentu bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001
 • Certifikát systému environmentálneho manažmentu EN ISO 14001
 • Certifikát systému manažmentu služieb IT ISO/IEC 20000
Beset