Spoločnosť Beset ako systémový integrátor dodáva ucelené riešenia informačných technológií na báze štandardných produktov ako aj aplikácií vyvinutých na mieru podľa požiadaviek zákazníka.

Beset už od roku 1992 prináša svojim zákazníkom komplexné profesionálne riešenia, kvalitné služby, spoľahlivosť, pohotovosť, vysokú úroveň implementácie informačných systémov a následnú starostlivosť o informačný systém ako celok.

Na trh spoločnosť vstúpila pod názvom ICL Slovakia, od roku 2002 pôsobila pod názvom Fujitsu Services a v roku 2004 po zmene majiteľa a názvu na Beset spoločnosť uzatvorila nové partnerstvá a stala sa členom asociácie CEE IT GROUP, zoskupenia IT spoločností zo strednej a východnej Európy.

Ako prvá IT firma na Slovensku sme v apríli 1994 získali medzinárodné osvedčenie ISO 9001. Okrem certifikátu kvality ISO 9001 : 2000 sme držiteľmi certifikátu informačnej bezpečnosti podľa normy  ISO/IEC 27001 : 2005.
V roku 2007 sme úspešne obhájili certifikáciu systému environmentálneho manažmentu a pribudol certifikát EMS 14 001 : 2004. Začiatkom roka 2009 sme  obhájili certifikát priemyselnej bezpečnosti s povýšením na stupeň utajenia "Tajné" . V roku 2017 do rodiny certifikátov pribudobl certifikát manažmentu IT služieb podľa normy ISO/IEC 20000, vďaka čomu deklarujeme kvalitu poskytovaných IT služieb svojim zákazníkom.

Všetky uvedené certifikáty spoločnosť Beset každý rok úspešne obhajuje, čím svojim zákazníkom zaručuje vysokú kvalitu a bezpečnosť ponúkaných produktov a služieb v súlade so zásadami ochrany životného prostredia.

 

Naše ciele sa snažíme dosiahnuť pomocou odborne vyškolených technikov, profesionálneho manažmentu, výberom kvalitných pracovníkov a pomocou know-how na vytváranie, zavádzanie a údržbu systémov akéhokoľvek rozsahu.